Nieuws

 • 2 januari 2020

  Voor goede en continue zorg is het belangrijk dat andere zorgverleners met name in de avond-, nacht- en weekenddienst op de hoogte zijn van uw meest recente medische gegevens.

  Hiertoe is het Landelijke Schakel Punt (LSP) ontwikkelt.

  Het LSP is de afgelopen periode verder verbeterd. Er vindt beperkte uitwisseling plaats van medische gegevens (belangrijke diagnosen zoals bijvoorbeeld hart of long problemen, actuele medicatie, intolerantie voor medicatie en laatste bloedwaarden) en alleen binnen de regio Eemland (dus met de Huisartsenpost en dienstapotheek)

  Wij achten het van groot belang om deze gegevens te delen. Dit kunnen wij echter alleen doen nadat u daar toestemming voor heeft gegeven. Daarom vragen wij u naar de website www.volgjezorg.nl te gaan om daar uw toestemming te regelen. Op deze website vindt u tevens de nodige aanvullende informatie over het gebruik van het Landelijk Schakel Punt.

  Klik op het volgende plaatje voor een korte film met een toelichting over het gebruik van het LSP. 

 • 9 juli 2019

  Regelmatig wordt ons gevraagd of het cholesterol gemeten kan worden, hoe hoog de bloeddruk is en wat de risico’s zijn op het krijgen van hartinfarcten en diabetes? Door uitgebreide onderzoeken weten we steeds meer over risico’s die bepaalde patiëntengroepen lopen, maar moeten we bij iedere gezonde patiënt dit risico in kaart brengen? Het antwoord is: dat hangt er van af…

  Het doen van de Risicotest is een eerste, belangrijke stap om uw risico op het krijgen van diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade te weten te komen en aan te pakken. De test omvat zeven vragen over uzelf, en uw familie en uw leefstijl. Een van de vragen gaat over uw buikomtrek. Zorg dat u daarvoor een meetlint bij de hand heeft.

  Na het beantwoorden van de vragen krijgt u een op u persoonlijk toegesneden advies over uw risico. Hoe hoog is het? Wat betekent het voor u? Als dat nodig is, dan bevat het advies aanknopingspunten om uw risico te verlagen. Het kan ook zijn dat uit de Risicotest blijkt dat het nodig is een afspraak te maken bij de huisarts.

  Als u geen toegang hebt tot internet of u vindt dit lastig, dan kan u de assistente vragen voor een afspraak. Dit kan bij ons op de praktijk of u kunt een formulier meekrijgen zodat u dit thuis invullen.

  Doe hier de test: https://www.testuwrisico.nl

 • 1 juli 2019

  Per 1 juli is huisartsenpraktijk van Minnen aangemeld bij MijnGezondheid.net. MijnGezondheid.net is een online omgeving waarmee u eenvoudig en snel gezondheidszaken met de huisartsenpraktijk kunt regelen. MijnGezondheid.net beschikt over verschillende functionaliteiten:

  • Afspraken maken met specifieke zorgverleners binnen de huisartsenpraktijk;
  • Medicijnen bestellen;
  • Samenvatting van uw medisch dossier;
  • Online vragen stellen (e-consult);
  • Laboratoriumuitslagen bekijken.

  Om in te loggen op MijnGezondheid.net heeft u een DigiD met sms-functie nodig of kunt u gebruik maken van de DigiD app. Om de veiligheid en privacy van uw gegevens te garanderen maakt MijnGezondheid.net gebruik van DigiD met sms of de DigiD-app. MijnGezondheid.net voldoet daarmee aan de hoogste eisen die de Nederlandse overheid stelt aan het beveiligen van omgevingen waarin de patiënt online inzage heeft in zijn medische gegevens. Via deze inlogprocedure kunt u er vanuit gaan dat alle communicatie vertrouwelijk blijft en uw dossier ook echt alleen door u en uw zorgverlener ingezien kan worden.

  Als aanvulling op het patiëntenportaal MijnGezondheid.net kunt u gebruik maken van de app MedGemak. Klik hier voor meer informatie over Mijngezondheid.net en/of over de app MedGemak.

 • 30 maart 2017

  Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met een specialist maken. Men vraagt de huisarts dan achteraf om een formele verwijzing.

  De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is. De zorg in Nederland is in twee opzichten een kostbaar goed: waardevol en tevens duur. Om de zorg nog lang beschikbaar te houden heeft de huisarts als taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en naar dure specialistenzorg te verwijzen als het moet. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed.

  Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de eigen verzekeraar terecht.

  Omdat niet iedereen van die regeling op de hoogte is en om teleurstelling achteraf te voorkomen willen wij al onze patiënten op de hoogte stellen dat wij geen achteraf verwijzingen mogen en zullen schrijven.