« terug naar vorige pagina

Toestemming voor gebruik Landelijk Schakel Punt (LSP)

Voor goede en continue zorg is het belangrijk dat andere zorgverleners met name in de avond-, nacht- en weekenddienst op de hoogte zijn van uw meest recente medische gegevens.

Hiertoe is het Landelijke Schakel Punt (LSP) ontwikkelt.

Het LSP is de afgelopen periode verder verbeterd. Er vindt beperkte uitwisseling plaats van medische gegevens (belangrijke diagnosen zoals bijvoorbeeld hart of long problemen, actuele medicatie, intolerantie voor medicatie en laatste bloedwaarden) en alleen binnen de regio Eemland (dus met de Huisartsenpost en dienstapotheek)

Wij achten het van groot belang om deze gegevens te delen. Dit kunnen wij echter alleen doen nadat u daar toestemming voor heeft gegeven. Daarom vragen wij u naar de website www.volgjezorg.nl te gaan om daar uw toestemming te regelen. Op deze website vindt u tevens de nodige aanvullende informatie over het gebruik van het Landelijk Schakel Punt.

Klik op het volgende plaatje voor een korte film met een toelichting over het gebruik van het LSP.